Uniek en Anders - bedrijfstrainingen

 

WERKVORMEN

Worstelen met weerstanden, april 2001, Leren in ontwikkeling

klik op de foto voor een vergroting

Worstelen met weerstanden.

In alle werkvelden (bijvoorbeeld bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs) komen we letterlijk en figuurlijk in aanraking met weerstanden. Deze kunnen groot, klein, hard, zacht, buigzaam of onwrikbaar zijn. Tegenstand kan als positief en negatief worden ervaren. In deze werkvorm staan het lijfelijk ervaren, de herkenning van en het anticiperen op weerstanden centraal.

DE FASEN

Fase 1:

De deelnemers gaan aan de hand van een thema zonder met elkaar te praten of te overleggen individueel met concrete, geurende, grove of fijne chamotte-klei direct aan de slag. De deelne­mers maken vijf beelden/vormen. Ze beginnen met hele zachte, natte en weke klei, ze eindigen in de laatste ronde met taaie, harde droge klei. Bij de tussenliggende vormen loopt de weerstand in het materiaal op van weinig naar veel.

Fase 2:

Alle eerste ervaringen en reacties worden verwoord en op flap geïnventariseerd.

Fase 3:

De deelnemers worden (bijvoorbeeld door middel van foto's in enveloppen) opgesplitst in drie subgroepen van vier personen. Allen brengen de plastische vormen uit de eerste fase in. De drie subgroepen maken met al hun vormen een beeld aan de hand van het thema 'Luctor et emergo'. In deze fase worden deelnemers uitgenodigd om ook met hun blote voeten te gaan werken, indien ze dat durven en willen.

Fase 4:

Tijdens een nabespreking worden de volgende vragen behandeld:

 • Welke weerstanden kwam u individueel en in de groep tegen en wat deden die met u?

 • Hoe uitte u uw weerstanden?

 • Welke verbindingen zijn er te leggen naar weerstanden in de dagelijkse praktijk?

 • Hoe kijkt u tegen weerstanden aan?

 • Hoe kunt u negatieve naar positieve tegenstand ombuigen?

 • Hoe kunt u harde weerstand verzachten?

 • Hoe herkent u weerstanden bij uzelf?

DOELEN

 • Letterlijk lijfelijk worstelen met weerstanden in materialen;

 • Delen en verwoorden van positieve en negatieve ervaringen;

 • Vertaalslag maken naar de praktijk van alledag;

 • Stilstaan en reflecteren op eigen gedrag;

 • Bewustwordingsprocessen op gang brengen.

ERVARINGEN

Deze workshop riep de volgende opmerkingen en reacties op:

 • Als de weerstand te groot wordt, zowel in materiaal als in de dagelijkse praktijk, dan ga ik deze liever uit de weg.

 • Ik heb altijd weerstand gemeden.

 • Ik heb weerstand altijd als erg negatief ervaren, terwijl ik nu gemerkt heb dat het ook heel positief kan zijn.

 • Weerstand kan prikkelend en lustvol zijn.

 • Weerstanden kunnen constructief en nuttig zijn, met andere woorden ik kan hen ook benutten.