Uniek en Anders - bedrijfstrainingen

 

WERKVORMEN

Verhuisdozen zijn schatkisten, november 2006, Leren in organisaties

klik hier voor een afbeelding van de originele publicatie

VERHUISDOZEN ZIJN SCHATKISTEN

Om te overleven fuseren kleine teams, afdelingen en organisaties. Daardoor ontstaan nieuwe departementen, divisies, ploegen en samenwerkingsvormen. De personele volksverhuizingen die hiermee gepaard gaan, roepen doorgaans nogal wat stress op evenals traditionele verhuizingen met de gebruikelijke verhuisdozen. Om van deze nood een deugd te maken ─ het tij valt vaak toch niet meer te keren ─ kan het verhuizen van de inboedel met verhuisdozen extra betekenis krijgen.

Doelen

Zowel individueel als in teamverband bewust stilstaan bij wat men achter wil laten aan concreet ge­drag, oud zeer, patronen, herinneringen en voorwerpen.

Kiezen wat men als psychologisch kostbare, geestelijke en daarnaast ook tastbare schatten wil mee nemen naar de nieuwe werkplek.

Schoon schip maken betreffende het verleden en met een schone lei aan iets nieuws beginnen.

Stap 1

Ieder team ontvangt een groene en zwarte, grote, opvouwbare, kartonnen verhuisdoos. Elk individueel personeelslid krijgt een rood en blauw doosje ter beschikking. De opdracht luidt: “Wat wil je als team en individu letterlijk en/of figuurlijk achterlaten en meenemen naar de nieuwe locatie, afdeling of het kersvers samengestelde team?”

Stap 2

Iedereen gaat aan de slag. Kleine en grote dozen worden gevuld met voorwerpen, woorden, beelden en foto’s. Wat weg kan zit in het zwarte en blauwe karton, wat mee moet komt in groene en rode doosjes.

Stap 3

Gepakt en gezakt met slechts één voorwerp, dat mee moet of weg kan (logistiek is het anders niet te behappen), komt iedereen in wisselende groepssamenstellingen op een afgesproken tijdstip, een dagdeel van drie uur, bij elkaar. In de oude teams wordt aan de hand van de gekozen voorwerpen die weg kunnen, teruggeblikt op het “roerige” verleden en een zwarte doos gevuld. In de bijeenkomsten met de nieuwe teams kijkt men alvast met de symboolvoorwerpen naar de toekomst die in een groene doos gaan. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te ventileren. Wat zegt het voorwerp over jouw team of jou zelf? Waar staat het symbool voor? Welke waarde hecht jij eraan?

Stap 4

Na deze meetings krijgen de nieuw samengestelde teams én ieder individu de vraag voorgelegd een zo concreet mogelijke vertaalslag naar een Team OntwikkelingsPlan (TOP) en Persoonlijk Ontwikke­lingsPlan (POP) te maken, zodat de continuïteit naar de toekomst is gewaarborgd.

Ervaringen

De resultaten en reacties zijn verrassend en gevarieerd. Sommigen laten zien dat ze de wereld in een doosje hebben, anderen leggen het accent op de doos van Pandora. Iemand neemt een ooit zelfge­maakt, “intervisie kernkwaliteiten kwartetspel” mee om elkaars sterke en zwakke kanten nog eens naar voren te halen. Een volgende neemt een beoordeling mee.

Tot slot nog dit

De overlegmomenten en werktijden worden voorafgaand in overleg met de opdrachtgever strak afge­stemd. De eerste opdracht die ze krijgen, is ruim gesteld om iedereen zoveel mogelijk aan bod te laten komen. De zwarte en blauwe dozen met inhoud, die achtergelaten worden, kunnen tijdelijk in een de­pot of container worden opgeslagen. Na verloop van een jaar kan het nuttig zijn om deze schatkisten naar boven te halen of zonder blikken of blozen helemaal te vernietigen. Want de spullen worden naar alle waarschijnlijkheid absoluut niet gemist, indien er na een jaar niet meer naar is omgekeken.

Hilde Ham:

Uniek & Anders Bedrijfstrainingen