Uniek en Anders - bedrijfstrainingen

 

RECENSIES

U kunt op de tekst klikken voor meer informatie/de volledige tekst.

“ Ethiek in (auto)etnografische methodiek”,
" Oktober 2009, jaargang 10, nr. 39, Tijdschrift voor Humanistiek.

“ Macht, prestatie, affiliatie. Wat beweegt topmanagers”,
" 2009, jaargang 14, nr. 2, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek (KWALON).

“ Een 'state of the art' van de huidige kwalitatieve onderzoekspraktijk?”
.. 2007, jaargang 12, nr. 3, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek (KWALON).

“ Een boom met wrange vruchten. De ontwikkeling van een observatieprotocol
'' voor het onderzoeken van situaties rond zelfverwondend gedrag ”,
" 2007, jaargang 12, nr. 2, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek (KWALON).

“Communicatie en ethiek, organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid ”, 2006.

“De 21 geboden van modern leiderschap”, februari 2002, L.i.O.

“Absoluut absurd”, april 2001, Leren in Ontwikkeling (L.i.O.) .

“(In)formele cont(r)acten”, november 2000, N.T.v.B.

“Coaching, supervisie of therapie?”, mei 2000, Nederlands Tijdschrift voor Bedrijfsopleidingen (N.T.v.B.)