Uniek en Anders - bedrijfstrainingen

 

PUBLICATIES

Creativiteit in Zorg, Kunst en Wetenschap

klik hier voor vergroting afbeelding omslag CALEIDSOCOOP 2

Creativiteit in Zorg, Kunst en Wetenschap.

Creativiteit is overal!

Creativiteit kan tot grote hoogte stijgen, als er tien jaar lang intensief wordt samengewerkt tussen Cerein en Uniek & Anders. Het open, onbevangen en non-conformistisch met elkaar van gedachten wisselen, stimuleert innovaties en boort telkens nieuwe ideeën aan. Allerlei gepubliceerde werkvormen met uiteenlopende metaforische titels zijn stille getuigen van deze wederzijdse beïnvloeding. Uit de Kunst, Pakjesavond, Voor of Tegen?, Muzikale meesterwerken, Een konijn uit de hogehoed, Blunders deel je met anderen, Bouw een zo hoog mogelijke toren, Worstelen met weerstanden, Stil(l)even(s),Een socio(eilanden)gram, Rituelen, Grenzen stellen, Brainstormbroodjes, Kwaliteitssoep, Luisterkijkers en Verhuisdozen zijn schatkisten 1 waren er niet geweest zonder de voeding, acties en reacties van de adviseurs en medewerkers van Cerein en niet te vergeten alle cursisten uit het brede werkveld van de Zorg 2. Het iedere keer opnieuw uitgedaagd worden om alles anders te zien en doen, bevordert het bewandelen van ongebaande paden.

In Creatief reageren op dementie3 vormt Kunst een voedingsbron en belangrijk middel in het meerperspectivistisch kijken, denken, voelen en handelen. Kunstenaars bevorderen onze creativiteit, omdat zij ons verwarren, confronteren met onze (on)hebbelijkheden en de wereld soms op hun kop zetten. Diverse vertegenwoordigers van verschillende kunststromingen waaronder surrealisme (Magritte, Da­li), dadaïsme (Duchamp), kubisme (Picasso), expressionisme (Kiefer, Kollwitz 4), pop-art (Warhol) en pointillisme (Seurat) verrassen en verwonderen jong en oud. Zonder kunst met een grote en kleine K in combinatie met creativiteit zou de wereld er waarschijnlijk heel anders uitzien.

Wetenschappers proberen het verschijnsel creativiteit te definiëren en verklaren. Het concept van Ed­ward de Bono zijn groene denkhoed staat voor creatief en lateraal denken, nieuwe ideeën, concepten, waarnemingen, alternatieven, veranderingen en creatieve benadering van problemen 5. Volgens Jeff Gaspersz is creativiteit niet te managen. Creativiteit ontstaat in de meeste gevallen spontaan en spontaniteit is niet te organiseren. Het creëren van een creatief klimaat en het stimuleren tot creativiteit is echter goed mogelijk 6.

Ontbijtbijeenkomsten (in mijn agenda en jargon OB’s)7 , heidagen, dialoogdiners en bedrijfsuitstapjes zijn daar mooie voorbeelden van. Onderzoekers ervaren dat de prachtigste ideeën vaak ontstaan door serendipiteit, een combinatie van intelligentie en toeval. Archimedes is een wereldberoemd voorbeeld daarvan. Hij lag in bad een beetje te doezelen en dromen en ontdekte zonder dat hij er op dat moment bewust naar op zoek was De wet van Archimedes. Wie kent niet het voorbeeld van Alexander Flemings toevallige penicilline ontdekking in 1928.

Voor mij is creativiteit een onmisbare bron van inspiratie, ideeën, innovaties. Deze droogt nooit op, aangezien ik mij permanent openstel voor beïnvloeding door anderen.

1Voor een uitgebreide beschrijving van alle werkvormen kunt
..u www.uniekenanders.nl raadplegen.

2 De zorg voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en
..psychiatrische cliënten.

3U kunt de hele tekst op www.uniekenanders.nl lezen onder de rubriek publicaties.

4Zaaigoed mag niet tot meel vermalen worden van Kollwitz kunt u vinden
..op www.uniekenanders.nl, onder de rubriek publicaties.

5Edward de Bono: Zes denkende hoofddeksels, ISBN 90-254-0177-5.

6Jeff B.R. Gaspersz (red.) Management van creativiteit, ISBN 90-267-2790-9.

7Sinds het prille begin van Cerein hebben Paul Sonnenschein en Hilde Ham met
..de regelmaat van de klok inten­sieve ontbijtbijeenkomsten aan de Gruttersdreef
..in Apeldoorn die rond de klok van 7.00 uur ‘s ochtends beginnen.